Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2012

witchcraft
7074 a868
Reposted fromP4tych P4tych
5371 e7c3

I’ve had this picture open in a tab for a few days because I like to make myself suffer

Reposted fromdeathlehem deathlehem

July 27 2012

witchcraft
Szukaj zmian. Czy niszczą Twoje życie, czy budują je. Nieistotne. Zmiany są potrzebne. 
Reposted fromxxoxxo xxoxxo
witchcraft
9581 74aa
witchcraft
9611 830f
Reposted fromwhiteshadeofblack whiteshadeofblack
witchcraft
Kurwa jasna, jak bardzo, jak bardzo, ale to jak bardzo, jak katastrofalnie bardzo chcę się z nią teraz kochać.
— Jakub Żulczyk.
witchcraft
5694 1aca
Reposted fromlabellavita labellavita
witchcraft
5670 f44a
One love
one secound 
Parkour ♥
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

July 26 2012

witchcraft
9507 2c42 500
kocham pana, panie żulczyk
Reposted fromover over
witchcraft
4503 6b8b
Reposted fromnataleekk nataleekk
8861 2c81
Reposted fromdulcemoni dulcemoni
witchcraft
Tej nocy jestem odważna, tylko dzisiaj. To dla Ciebie ten pierdolony wyjątek. Bo inaczej nigdy się nie dowiesz. A jutro będę żałować. A wtedy nigdy nie będę odważna
Reposted frombrokensmile brokensmile

July 25 2012

witchcraft
4512 a18d
Reposted fromlennka lennka
witchcraft
Kobiety to najlepsze co zostało kiedykolwiek stworzone. Je wręcz TRZEBA szanować ...
— P. z rózmów nocnych
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie
witchcraft
8046 2c9b
Reposted fromtheLovers theLovers
witchcraft
9297 0d9f
Reposted fromtheLovers theLovers

July 24 2012

witchcraft
3519 4f87
Reposted fromthebreakfastmonkey thebreakfastmonkey

July 23 2012

witchcraft
6304 6217
Reposted fromblackbarrette blackbarrette
witchcraft
To było wspaniałe, nadzieja, być z kimś, kto do końca życia będzie dla ciebie fascynujący. 
— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon
Reposted fromthebreakfastmonkey thebreakfastmonkey
witchcraft
7905 d00e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl